Cennik

Implantologia
 • Wykonanie szablonu chirurgicznego do nawigowania implantacji
  2000 - 3000 zł
 • Implant zęba (system ANKYLOS CX, BICON)
  3500 zł
 • Implant zęba (system STRAUMANN)
  3500 zł
 • Implantacja natychmiastowa
  4000 zł
 • Ekstrakcja atraumatyczna zęba + implantacja natychmiastowa
  5000 zł
 • Eksplantacja - usunięcie implantu
  1500 - 2000 zł
 • Łącznik implantologiczny
  1500 zł
 • Zabieg na tkankach miękkich
  1000 - 2000 zł
 • Wyłonienie implantu wraz z założeniem śruby gojącej
  500 zł
 • Przeszczep bloku kostnego
  5000 - 6000 zł
 • Podniesienie zamknięte dna zatoki szczękowej
  3000 zł
 • Podniesienie boczne dna zatoki szczękowej
  5000 - 6000 zł
 • Augmentacja kości przy implantacji (zabieg sterowanej regeneracji kości)
  3000 zł
 • Augmentacja horyzontalna (przygotowanie do implantacji)
  3000 - 5000 zł
Implantoprotetyka
 • Korona ceramiczna e-max + łącznik
  4000 zł
 • Korona ceramiczna (Cercon) + łącznik
  4000 zł
 • Korona tymczasowa na implant + łącznik
  1800 zł
 • Uzupełnienie całkowite mocowane na 4 implantach - All-on-4
  35000 zł
 • Uzupełnienie całkowite mocowane na 6 implantach - All-on-6
  40000 zł
 • Most okrężny ceramiczny mocowany na 6 - 8 implantach
  60000 zł
Endodoncja leczenie kanałowe
 • Leczenie kanałowe (pierwsza wizyta - zatrucie) + znieczulenie
  300 zł
 • Leczenie kanałowe z wypełnieniem kanałów: I kanał
  1000 zł
 • Leczenie kanałowe z wypełnieniem kanałów: II kanały
  1250 zł
 • Leczenie kanałowe z wypełnieniem kanałów: III kanały
  1500 zł
 • Leczenie kanałowe z wypełnieniem kanałów: IV kanały
  1750 zł
 • Powtórne leczenie kanałowe (reendo): I kanał
  1500 zł
 • Powtórne leczenie kanałowe (reendo): II kanały
  1800 zł
 • Powtórne leczenie kanałowe (reendo): III kanały
  2000 zł
 • Powtórne leczenie kanałowe (reendo): IV kanały
  2300 zł
 • Udrożnienie kanału (jeden kanał)
  600 zł
 • Usunięcie lub ominięcie złamanego narzędzia
  600 zł
 • Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego
  600 zł
 • Zamknięcie perforacji
  600 zł
 • Stany ropne oraz zgorzelinowe leczymy zgodnie z cennikiem powtórnego leczenie kanałowego
 • Dopłata do leczenie kanałowego przez koronę protetyczną do każdego kanału
  200 zł
Chirurgia stomatologiczna
 • Ekstrakcja zęba stałego (prosta)
  300 -500 zł
 • Ekstrakcja zęba stałego (prosta)
  500 – 800 zł
 • Ekstrakcja atraumatyczna wraz z wypełnieniem zębodołu metodą stymulacji gojenia kości i tkanek miękkich – PRF (przygotowanie pod implant)
  1000 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego
  300 zł
 • Szycie zębodołu
  100 zł
 • Ekstrakcja zębów ósmych ( ósemki-zęby mądrości )
  1200 zł
 • Dłutowanie zęba
  1200 zł
 • Resekcja wierzchołka korzenia w zębach bocznych
  2000 zł
 • Resekcja wierzchołka korzenia w zębach przednich
  2000 zł
 • Podcięcie wędzidełka-Frenuloktomia
  500 zł
 • Plastyka wędzidełka języka-Miofrenuloplastyka
  800 zł
 • Implant zęba
  3500 zł
 • Nacięcie ropnia
  300 - 500 zł
 • Usunięcie torbieli
  1500 - 2000 zł
 • Przeszczep bloku kostnego
  6000 zł
 • Podniesienie zamknięte dna zatoki szczękowej
  3000 zł
 • Podniesienie boczne dna zatoki szczękowej
  5000 - 6000 zł
 • Augmentacja kości przy implantacji (zabieg sterowanej regeneracji kości)
  3000 zł
 • Opatrunek chirurgiczny
  300 zł
 • Wydłużenie korony klinicznej
  1000 zł
 • Pokrycie recesji dziąsła
  1200 zł
 • Augmentacja horyzontalna ( przygotowanie do implantacji )
  3000 - 5000 zł
 • Pobranie materiału do przeszczepu dziąsła
  1000 zł
 • Kortykotomia
  7000 zł
 • Odsłonięcie zęba zatrzymanego
  1200 zł
Profilaktyka
 • Badanie jamy ustnej
  150 zł
 • Opracowanie i omówienie planu leczenia
  300 zł
 • Pobranie wycisków oraz wykonanie modeli diagnostycznych
  200 zł
 • Wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym
  300 - 600 zł
 • Wizyta adaptacyjna - lub bez efektu
  150 zł
 • Wypełnienie zęba mlecznego
  300 zł
 • Wypełnienie zęba mlecznego po zatruciu
  300 zł
 • Wybielanie zębów jednoseansowe w gabinecie
  1500 zł
 • Wybielanie zębów jednoseansowe w gab.+ zestaw stay white podtrzymujący efekt wybielania + wybielająca pasta do zębów
  2000 zł
 • Wybielenie pojedyńczego zęba
  500 zł
 • Usuniecie kamienia, osadu (piaskowanie Air flow) + lakierowanie
  400 - 500 zł
 • Kiretaż otwarty - 1 ząb
  500 zł
 • Opatrunek ze znieczuleniem
  200 zł
 • Lakowanie
  200 zł
 • Lakierowanie (jedna wizyta)
  300 zł
 • Znieczulenie
  50 zł
 • Sedacja podtlenkiem azotu (1 godz.)
  250
 • Sedacja dożylna -pierwsza godzina ( druga rozpoczęta godzina 600 zł, trzecia rozpoczęta godzina 400 zł )
  1200 zł
 • Znieczulenie ogólne (narkoza) – pierwsza godzina (każda następna rozpoczęta godzina 600 zł)
  1200 zł
 • Odbudowa zęba
  500 zł
 • Pokrycie zęba / Flow Injection ( Bonding )
  1000 - 1500 zł
 • Bonding całego łuku
  10 000 zł
 • Indywidualna szyna lecznicza
  1400 zł
Rentgenodiagnostyka stomatologiczna
 • Cyfrowe zdjęcie RTG pojedynczego zęba
  50 zł
 • Cyfrowe zdjęcie RTG pojedynczego zęba wydane na płycie CD
  50 zł
 • Cyfrowe zdjęcie RTG wszystkich zębów (pantomogram)
  120 zł
 • Tomografia komputerowa 3D
  400 - 600 zł
Laseroterapia
 • Usunięcie nadwrażliwości zębów
  500 zł
 • Scaling z dezynfekcją kieszonek (jeden łuk)
  800 zł
 • Kiretaż otwarty - laseroterapia TwinLight, IPRF (pół łuku)
  1500 - 2000 zł
 • Scaling głęboki z laseroterapią TwinLight (jeden łuk)
  1000 zł
 • Przygotowanie bruzdy laserem + lakowanie
  100 + 200 zł
 • Dezynfekcja kanałów laserem
  200 zł
 • Wydłużenie korony klinicznej – gingiwoplastyka – gingiwektomia
  1000 zł
 • Leczenie opryszczki, afty
  300 zł
 • Operkulektomia, odsłonięcie implantu
  500 zł
 • Operkulektomia niewyżniętych zębów
  500 zł
 • Suchy zębodół
  300 zł
 • Frenuloktomia
  500 zł
 • Resekcja wierzchołka korzenia
  1500 – 2000 zł
Protetyka stomatologiczna
 • Konsultacje specjalistyczne
  200 zł
 • Deprogramacja narządu żucia
  1500 zł
 • DSD + wykonanie Wax-up , Mock-up
  3000 zł
 • Proteza akrylowa całkowita
  5000 zł
 • Proteza częściowa (4-8 zębów)
  4000 zł
 • Mikro proteza (1-3 zębów)
  3000 zł
 • Proteza szkieletowa
  8000 zł
 • Proteza szkieletowa elastyczna (BIOPLAST)
  8000 zł
 • Proteza szkieletowa z elastycznymi klamrami
  6000 zł
 • Proteza szkieletowa z zatrzaskami
  10000 zł
 • Proteza szkieletowa z zatrzaskami (CERCON)
  10000 zł
 • Szynoproteza
  8000 zł
 • Podścielenie protezy
  1000 zł
 • Naprawa protezy
  300 - 500 zł
 • Każdy następny
  200 zł
 • Inlay /Onlay – ceramiczny
  2500 zł
 • Inlay / Onlay – ceramiczny (e.max Ceram)
  2500 zł
 • Inlay / Onlay – kompozytowy
  1500 - 2000 zł
 • Licówka ceramiczna
  2500 zł
 • Licówka ceramiczna (e.max Ceram)
  2500 zł
 • Licówka kompozytowa
  2000 zł
 • Licówka tymczasowa
  500 - 800 zł
 • Korona teleskopowa
  2500 zł
 • Korona pełnoceramiczna (e.max Ceram)
  2500 zł
 • Korona ceramiczna (CERCON)
  2500 zł
 • Indywidualna korona ceramiczna (indywidualny dobór koloru i kształtu w pracowni protetycznej )
  3000 zł
 • Korona tymczasowa
  500 - 800 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy
  1000 zł
 • Cementowanie korony (wyk. poza gabinetem)
  300 zł
Ortodoncja
 • Konsultacja ortodontyczna
  250 zł
 • Zdjęcie pantomograficzne
  120 zł
 • Zdjęcie cefalometryczne
  150 zł
 • Tomografia komputerowa
  400 - 600 zł
 • Modele cyfrowe 3D i fotografie
  400 zł
 • Modele diagnostyczne i fotografie
  200 zł
 • Mały pakiet diagnostyczny
  300 zł
 • Duży pakiet diagnostyczny 3D
  500 zł
 • Opracowanie i omówienie planu leczenia
  300 zł
 • Rejestracja łukiem twarzowym
  500 zł
 • Szyna do deprogramacji
  1 200 zł
 • Wizyta kontrolna z szyną
  250 zł
 • Zdejmowany aparat ortodontyczny jednoszczękowy
  1 000 zł
 • Zdejmowany aparat ortodontyczny dwuszczękowy
  1 500 zł
 • Trainer
  800 zł
 • Wizyta aktywacyjna z aparatem ruchomym
  250 zł
 • Aparat stały metalowy (1 łuk)
  3 000 zł
 • Aparat stały ( estetyczny ) (1 łuk)
  3 500 zł
 • Wizyta aktywacyjna z aparatem stałym (1 łuk)
  250 zł
 • Wizyta aktywacyjna z aparatem stałym (2 łuki)
  350 zł
 • Uzupełnienie zamka metalowego
  150 zł
 • Uzupełnienie zamka estetycznego
  200 zł
 • Maska twarzowa
  1 000 zł
 • Headgear
  1 000 zł
 • Hyrax
  1 500 zł
 • Łuk podniebienny
  800 zł
 • Stały utrzymywacz przestrzeni
  800 zł
 • Mikroimplant ortodontyczny (TAD)
  800 zł
 • Zdjęcie aparatów stałych, oczyszczenie zębów (1 łuk)
  400 zł
 • Aparat retencyjny stały – 100 zł – 1 ząb
  800 zł
 • Płytka / szyna retencyjna
  800 zł
 • Wizyta kontrolna w retencji
  250 zł
 • Invisalign - i7
  14 000 zł
 • Invisalign - Lite
  14 000 zł
 • Invisalign - full
  18 000 zł
 • Invisalign - teen
  18 000 zł
 • Invisalign - Vivera retainer (1 łuk)
  2 000 zł
 • Wizyta kontrolna ( INVISALIGN )
  W cenie leczenia
Poznaj nasz zespół specjalistów
dr n. med.
Edyta Wejt-Tawakol

lek. dent.
Marek Tawakol

lek. dent.
Adrian Borawski

Ponad 25 lat doświadczenia
Możliwość finansowania leczenia
Akceptujemy karty płatnicze
Umów wizytę online
×

  * Wszystkie pola są wymagane.
  ** Wysyłając formularz akceptujesz nasz regulamin